• Kích Hoạt Tài Khoản VIP
  avatar
  Anonymous
  Participant

  Kích Hoạt Tài Khoản VIP

  Views : 454 Replies : 1 Likes : 1 #1

  Xin vui lòng giúp đỡ tôi, tôi đã mua tài khoản VIP ApowerEdit hàng năm bằng thẻ Mastercard ngày 13.04.2020 nhưng tài khoản của tôi vẫn chưa được kích hoạt tài khoản VIP , đây là tài khoản Gmail tôi sừ dụng để mua nguyenluandiem751993@gmail.com hiện giờ tôi vẫn chưa nhận được mã kích hoạt tài khoản VIP , tôi không biết phải làm thế nào, mong amin giúp đỡ và phản hồi sớm nhất có thể giúp tôi, tôi chân thành cảm ơn.

  Reply
  Kích Hoạt Tài Khoản VIP
  avatar
  Điểm TV
  Participant
  Member
  Threads : 1
  Replies : 1
  #2

  xin chào amin xin hãy giúp đỡ tôi, tôi đã mua tài khoản vip hàng năm vào ngày 14-4-2020 nay chỉ mới ngày 17-11-2020 mà đã hết thời hạn

  tài khoản của tôi nguyenluandiem751993@gmail.com

  mong amin trả lời giúp tôi . xin cảm ơn

  Reply
reply to: Kích Hoạt Tài Khoản VIP
Advanced mode

You must be logged in to reply to this topic.

Message must be 6 to 60000 characters.